Fruganportföljen: Påfyllning i Kinnevik

Denna månad fyller vi på i ett investmentbolag där rabatten blivit högre än vanligt i det turbulenta marknadsklimatet, nämligen Kinnevik.

Kinnevik handlas för närvarande till en rabatt på drygt 30 procent. Det innebär att investmentbolaget värderas något lägre än värdet på dess innehav i Tele2 och Zalando. Man kan se det som att man köper Tele2 och Zalando till rabatt, samtidigt som man får alla övriga onoterade innehav på köpet.

Min gissning vad gäller Corona-krisens effekter på bolaget är att telekom och e-handel inte lär tillhöra de hårdast drabbade sektorerna. I den onoterade portföljen finns också ett flertal innehav som rentav kan tillhöra krisens vinnare; Babylon (digital hälsa) och MatHem.

En potentiell oro bland investerare kan vara eventuellt uteblivna utdelningar kombinerat med kapitalbehov i portföljbolagen till följd av det rådande marknadsklimatet. Man kan också tänka sig att värdet på den onoterade portföljen skruvas ned.

Vi ser dock den kraftiga rabatten som ett bra tillfälle att skapa bra långsiktig avkastning och fyller på.

ganev
VD Georgi Ganev

Fruganportföljen har förstås tagit en rejäl smäll i samband med den senaste månadens börskrasch, men det förändrar egentligen ingenting i hur vi agerar. Strategin att köpa ett bolag per månad ligger fast. Fruganportföljen ser därmed ut enligt följande:

Fruganportföljen mars 2020

Lycka till och på återhörande!

Vänliga hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Kinnevik. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Köper SAAB

Fruganportföljen fick tyvärr ingen tilldelning i Train Alliance. Istället tar Fruganportföljen tillfället i akt i börsstöket och köper SAAB, som kommit ned rejält den senaste månaden. 

SAAB hade en klen kursutveckling på börsen redan innan Corona-oron tog fart på allvar och har fått än mer stryk den senaste veckan.

Aktien handlas nu till en värdering på drygt 10 gånger rörelseresultatet (EV/EBIT). Det är värderingsnivåer man såg för fem-sex år sedan, men de senaste åren har SAAB snarare värderats närmre 20 gånger rörelseresultatet.

Operationellt ser bolaget ut att utvecklas hyggligt. 2019 var den organiska tillväxten 6 procent, något över målet om 5 procent. Rörelsemarginalen landade på 8,3 procent, vilket var en klar förbättring från 7,7 procent 2018. Ännu finns potential till att komma upp till marginalmålet om 10 procent och den nytillträdde VD:n Micael Johansson har guidat för att marginalen fortsätter att förbättras under 2020.

 

mj saab
Micael Johansson, Vd

Drygt 3 procent av kapitalet är blankat, vilket kan ge snabba ryck uppåt, exempelvis vid positiva nyheter. Blankarnas argument lär vara ett svagt kassaflöde, men de senaste rapporterna har visat på en god utveckling på den fronten.

274 kr framstår som en intressant ingångsnivå och SAAB blir således månadens inköp till Fruganportföljen som därmed ser ut enligt följande:

fruganportföljen feb 2020

Lycka till och på återhörande!

Vänliga hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Saab. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

 

 

Ses vi i Enköping eller Uppsala?

Sedan jag släppte min bok har jag föresläst om ”Investmentbolag – det smarta och enkla aktiesparandet” i bland annat Stockholm, Helsingfors, Nyköping, Täby, Västerås och Växjö.

Förra veckan var det dags igen. Norrköping stod på agendan och 150 personer kom och lyssnade på mig, Spiltan Fonder och Kavaljer. Kvällen bjöd på härlig energi med stort intresse och många frågor.

pres nkpg bild

Härnäst kommer jag att dyka upp i Enköping och Uppsala.

Bor du i någon av dessa orter med omnejd, är du välkommen att boka din plats via Aktiespararna:

Ses vi där? =)

Bästa hälsningar,

Marcus

Fruganportföljen: Tecknar Train Alliance

Train Allaince är på väg att noteras på börsen och Fruganportföljen provar att teckna aktier.

Train Alliance ska noteras och aktier kan tecknas för 50 SEK per aktie. Det innebär en värdering (pre-money) på 486 miljoner kr.

Bolaget tar nu in 287 miljoner kr (inklusive övertilldelningsoptionen) i den pågående emissionen. Pengarna ska huvudsakligen användas till nya investeringar i mark och anläggningar.

tåg

Bolagets marktillgångar är undervärderade i balansräkningen. Justerar man för Svefas värdering av marktillgångarna uppgår de till 1,16 miljarder kr enligt prospektet. Därtill har bolaget har skulder på 441 Msek, vilket betyder ett substansvärde på 719 Msek. Det ger en substansrabatt på 32 procent på teckningskursen.

Om vi släpper balansräkning och substansvärden och flyttar fokus till själva verksamheten och resultaträkningen har vi ett lönsamt bolag som omsatte 126 Msek 2019 med ett rörelseresultat på 20 miljoner kr och 12 miljoner kr som nettovinst.

Vinstmultiplarna blir således ganska höga, men jag tycker att man ska se detta som ett substanscase. Den väl tilltagna substansrabatten ska också ställas mot att marknaden numera överlag värderar fastighetssektorn till kraftiga premievärderingar (http://fbindex.se/fbi/#/index). I de felsta fall 20-40 procent premie och i några fall över 100% premievärdering. Även andra realtillgångar som skog har värderats upp under det senaste året.

Hur aktiemarknaden ser på mark relaterat till tågtillgångar återstår förstås att se. Givet aktiemarknadens kraftigt ökade fokus mot gröna investeringar borde infrastruktur kring tåg knappast vara förknippat med kraftiga rabattvärderingar.

Ytterligare ett plus i noteringen är att smarta investerare som investmentbolaget Spiltan och Prior & Nilsson Fonder är med och tecknar aktier.

Fruganportföljen provar att teckna. Vid tilldelning blir det månadens köp, och annars återkommer vi med en ny uppdatering i slutet av månaden. För dig som är intresserad av noteringen rekommenderar jag att läsa prospektet som finns här.

Lycka till med investeringarna!

Bästa hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Train Alliance, men avser också att teckna aktier i den pågående emissionen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Påfyllning i lojalitetsbolaget

Efter inköp på 43 kr, 53 kr och 60 kr gör vi nu ett fjärde köp på 99 kr. Månadens inköp till Fruganportföljen blev Awardit.

Awardit var en av de första aktierna som köptes in till Fruganportföljen. Då, i början av 2018,  stod aktien i 43,50 kr och aktiekursen har således mer än fördubblats sedan dess. Bolaget är nu det största bolaget i portföljen tack vare att tre månadsköp gått till Awardit samtidigt som bolaget aktien har utvecklats mycket väl.

ny hemsida

Nog om historiken och låt oss istället blicka framåt då jag gjort några översiktliga räkneövningar för att skissa på vad som kan tänkas vänta under 2020.

Först och främst ska bokslutskommunikén för 2019 rapporteras den 28 februari. Min gissning blir att bolaget med tanke på sin baktunga intjäning landar ett starkt fjärde kvartal. Efter en snabbkalkyl av kända faktorer drar jag till med att EBITA lär kunna landa någonstans kring 47 miljoner kr. Det skulle innebära en värdering omkring 16x (Ev/Ebita) för 2019.

Utifrån detta som bas har jag gjort följande tillägg för vad som kan tänkas vänta för 2020 års väntade Ebita, då följande saker tillkommer jämfört med 2019:

  • Scandic-avtalet: +6 MSEK
  • Organisk vinsttillväxt, ex Scandic: +9 MSEK
  • Kostnadsbesparingar: +3,5 MSEK
  • Tillkommande vinst från förvärvade Rewardit, M2M och R24: +3 MSEK

Efter mina antaganden landar jag i att ett rimligt EBITA för 2020 skulle kunna bli 68 miljoner kr.

olander
Henrik Olander är ny VD för koncernen

Därtill har jag korrigerat värderingen för viss ökad skuldsättning och utspädning i samband med förvärven. Med en fortsatt multipelvärdering på 16x tillämpad på 2020 års resultat landar jag i en aktiekurs på 150 kr per aktie. Om vinstökningarna fortsätter under 2020 samtidigt som tillväxtutsikterna består kan man tänka sig att Awardit ska belönas med en viss multipelexpansion. Tillåter man sig att vara lite visionär och räkna på en något högre multipel om 20x Ebita skulle då ge ett aktiepris närmare 200 kr. Ett ökat institutionellt ägande, från en i princip obefintlig nivå, är något som skulle kunna driva en viss uppvärdering.

De största riskerna för Awardit under 2020 är förstås att man skulle drabbas av något större kundtapp, tekniska problem, nya konkurrenter eller någon annan oförutsägbar händelse som skulle slå mot bolagets vinster.

Tittar man istället på möjligheter som jag inte räknat in i mitt scenario finns att man skulle ta ytterligare något riktigt stort kundavtal likt Scandic eller Ahslell, eller nya värdeskapande förvärv.

Hur 2020 faktiskt kommer att sluta får framtiden utvisa och jag vill vara tydlig med att de prognoser jag knackat ihop är just prognoser. Summa summarum tycker jag dock att Awardit fortsatt ser ut som en intressant aktie även på dessa nivåer kring 100 kr och det är anledningen till att jag förblir aktieägare i bolaget och att det blir månadens inköp till Fruganportföljen.

Fruganportföljen efter månadens köp:

Fruganportföljen jan 2020

Trevlig helg och på återhörande om en månad igen!

Bästa hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Awardit. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Millicom igen x1,2

Vi kör en favorit i repris från förra månaden och köper även denna månad in Millicom. Vi tar även en titt på hävstången och går igenom portföljens utveckling under året och sedan start.

Aktien har stigit drygt 10 procent från bottennoteringen för drygt en månad sedan, men värderingen framstår fortfarande som mycket konservativ. Mitt resonemang om aktien och värderingen finns även i förra månadens inlägg här.

millicom

Vi tar också tillfället i akt och köper för lite mer än den månatliga tusenlappen, det vill säga nyttjar lite belåning till 0 procent ränta via Avanza. Belåningsgraden på depån ska vara högst konservativ vilket den också är efter detta köp och uppgår nu till 2,9 procent.

Portföljen efter köpet:

portfölj

Årets avkastning ser ut att landa omkring 40 procent, jämfört med omkring 35 procent för jämförelseindex. Det får ses som ett fantastiskt år för Fruganportföljen, framförallt i absoluta termer men klart godkänt även i relativa termer med fem procentenheter bättre än index.

ytd

Portföljen har således fått två års månadsinsättningar à 7 000 kr. Totalt har 168 000 kr satts in och avkastning har adderat ytterligare ca 50 000 kr till ett totalt portföljvärde på 218 000 kr.

Avkastning sedan start har varit smått fantastisk. 60 procent på knappt två år jämfört med 26 procent för index:

sedanstart

Vi tuggar vidare med portföljen under 2020 och siktar på att slå index för tredje året i rad.

God Jul och på återhörande nästa decennium!

Bästa hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Millicom. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Köper KINV IL B, a.k.a. Millicom

November månads köp i Fruganportföljen är Millicom. Media- och telekombolaget med fokus på Latinamerika och Afrika har varit i händelsernas centrum på senare tid då Kinnevik valt att dela ut sitt innehav till aktieägarna.

Utskiftningen gör att 37 procent av Millicom-aktierna hamnar på ”osäkra händer”, vilket skapar ett säljtryck i aktien. Millicom är dessutom i färd med att skickas ut från indexet OMXSB, vilket även det brukar leda till ett visst säljtryck.

Om man bortser från dessa handelstekniska flöden och fokuserar på det fundamentala värdet ser aktien billig ut. P/e-talet ligger på 10, vilket får anses lågt för ett bolag som väntas kunna uppvisa en viss vinsttillväxt framgent. Det är också lågt jämfört med Millicoms egen historik.

Kassaflödena under kommande två år (2020 och 2021), bör kunna uppgå till 25-30 procent av nuvarande börsvärde. Omkring hälften av detta lär bli utdelningar, vilket ger en direktavkastning på omkring 6-7 procent för kommande år. Även om Millicoms historik de senaste åren inte är strålande får de förväntningar som ligger i nuvarande kurs anses vara väl låga. Vi nyttjar säljtrycket i aktien och köper.

Millicom 15 år
Millicom -15 år

Eventuella strukturaffärer som förvärv, vilket det ryktats om i veckan som gått, eller ett uppköp av Millicom, som det ryktades om i början av året, får ses som en bonus om det skulle inträffa.

ramos
VD med incitament – Mauricio Ramos äger aktier i Millicom för 80 millar

En lite nördig detalj i sammanhanget är att vi väljer att köpa Kinnevik IL B istället för Millicom, då denna kommer att konverteras till Millicom-aktier om ett par veckor och handlas till någon procents rabatt mot Millicom.

Fruganportföljen ser därmed ut enligt följande:

fruganportföljen nov

Avkastningen sedan årsskiftet är 38 procent, jämfört med ca 30 procent för index:

utv sedan årskiftet

Lycka till med investeringarna och trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Millicom via KINV IL B. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Mobillådor eller aktiekunskap?

Årets julklapp blev alltså mobillådan.

Om du, liksom jag, inte känner något intensivt behov av en mobillåda så vill jag slå ett slag för att min bok om det enkla aktiesparandet; investmentbolag, fortsatt finns i bokhandeln.

299 kr på Akademibokhandeln, men billigast är den online för 229 kr. Du kan välja att köpa den via Adlibris eller via Bokus.

mobillådan framsida-i-jpeg

Lycka till i julhandeln, oavsett om du jagar mobillådor eller aktiekunskap.

Bästa hälsningar,

Marcus

Psst. Vill du köpa minst tre böcker så kan jag posta personligt signerade ex för 215 kr styck inkl frakt. Kontakta mig så ordnar vi det.

Fruganportföljen: Tredje gången gillt i Duroc…?

Oktober månads köp blir återigen en påfyllning i Duroc.

Det lilla industrikonglomeratet Duroc har tagit rejält med stryk på börsen efter den förra rapporten, då resultatet försämrades ganska rejält i årstakt.

Från och med detta räkenskapsår, som började den 1 juli, ingår nyförvärvade Cotting-gruppen. Med förvärvet omsätter Duroc-koncernen 3,7 miljarder på årsbasis. Skulle de landa en EBITDA-marginal på exempelvis 4 procent (vilket är ett lägre antagande än fjolårets 4,9%) så har man ett EBITDA på 150 miljoner kr. Det skulle innebära en EV/EBITDA-värdering på ungefär 7x.

Även om riskerna för en tuffare konjunktur kan slå hårt mot Duroc finns mycket problem inprisat i nuvarande kurs. Om vi istället skulle få se förbättrade marginaler i kombination med god organisk tillväxt bör uppsidan från nuvarande nivåer vara rejäl. Fler värdeskapande förvärv är också en potentiell trigger.

Vi slår till en tredje gång och köper Duroc till Fruganportföljen.

portföljen okt

Portföljen har tappat lite mot index i de senaste veckornas starka marknad, men är kraftigt bättre än index sedan start och jag tror fortsatt på den befintliga portföljen.

Utvecklingen sedan årsskiftet:

utv i år.JPG

Utveckling sedan start:

sedan start.JPG

Lycka till på börsen och på återhörande!

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Duroc. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.