Föreläsning: ”Det smarta och enkla aktiesparandet – investmentbolag”

Vill du ha inspiration om hur man på ett både enkelt och smart sätt sparar i aktier?

Jag tänkte passa på att slå ett slag för min föreläsning. Temat är detsamma som boken, det vill säga inspiration för ett enkelt och smart aktiesparande genom investmentbolag. Ett utmärkt alternativ för den som söker ett billigare och smartare alternativ än bankens rekommenderade aktiefonder.

Sedan jag släppte boken i höstas har jag också kört min föreläsning vid ett flertal tillfällen. Igår kväll besökte jag Aktiespararna i Stockholm Vasa. Jag har även föreläst vid flera tillfällen i Stockholm samt i Helsingfors, Växjö, Nyköping, Västerås m.fl.

Det har varit uteslutande trevliga tillställningar med mycket frågor från publiken. Välkommen med förfrågan för ditt företag, din förening (Aktiespararna?) eller annan grupp som är intresserade av en föreläsning som kan inspirera till ett smart aktiesparande.

Här nedan en liten teaser där jag freestylar på temat investmentbolag i tio minuter:

 

Önskar er alla en riktigt trevlig Kristi Himmelfärds-ledighet!

Bästa hälsingar,

Marcus

 

Fruganportföljen: MedCap adderas

Vi slår till med ett extraköp i Fruganportföljen genom att nyttja Avanzas belåning till 0 procent ränta och köper MedCap.

Att låna pengar för aktieköp är nog någonting som passar långt ifrån alla. Mycket finns att skriva och tycka om det fenomenet, men det ska jag inte göra den här gången. Jag tycker dock att möjligheten att låna till nollränta och köpa aktier med relativt låg risk, goda kassaflöden och så vidare, framstår som mer attraktivt än att exempelvis öka risken genom att köpa aktier i bolag med exceptionellt hög risk.

Vi nyttjar nollräntan och plockar in MedCap, som investerar i och utvecklar små nordiska medicinteknikbolag. Bolaget verkar i de två affärsområdena Medicinteknik och Specialistläkemedel.

medcap medtech

Caset i korthet:

  • Kraftigt växande omsättning och vinst
  • Rimlig värdering
  • Stark ägarbild

Bolagets senaste rapport visade på en omsättning som ökade med 9 procent i årstakt och ett EBITDA-resultat som ökade med hela 84 procent.

Nordea Markets estimerar en omsättning på 771 miljoner kronor i år och ett EBITDA på 154 miljoner kronor. Det innebär en värdering på P/S 2,1 och EV/EBITDA på 10,7. Det framstår kanske inte som något uppenbart fynd, men ändå attraktivt ställt mot bolagets potential. Bolagets finansiella målsättning sattes 2018 och innebär att man vill öka EBITDA med 15 procent per år och nå en omsättning på 1,5 miljarder kronor till år 2022-2023.

Vad gäller ägarbilden är detta ett bolag med riktigt bra huvudägare i form av Bengt Julander och investmentbolaget Bure Equity. Därtill har VD Karl Tobieson drygt 5 procent av bolaget och han har därmed starka incitament att skapa aktieägarvärde. En kul detalj när det kommer till personerna i bolaget är att Anders Hansen, författaren bakom bland annat boken Hjärnstark och Skärmhjärnan sitter i bolagets styrelse. Jag kan för övrigt passa på att rekommendera båda dessa båda böcker som är lättlästa, lärorika och motiverande.

hansen.jpg
Anders Hansen i MedCaps styrelse

Så länge MedCap kan generera en positiv avkastning på fem års sikt blir det ett positivt bidrag till portföljens avkastning eftersom låneräntan är noll procent. Om det är ett smart drag eller inte får framtiden utvisa.

Portföljen ser därmed ut enligt följande:

MedCap ny i portföljen

Lycka till och på återhörande med ett nytt ordinarie månadsköp om ett par veckor.

Disclaimer: Jag äger aktier i MedCap. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: ”Påfyllning i klassiska investmentbolag”

Fruganportföljens drag för april månad blir påfyllning i två klassiska investmentbolag, Industrivärden och Kinnevik.

Det har blivit dags för ett något försenat köp avseende april månad i Fruganportföljen, Dessutom uteblev tilldelning i Teqnion i mars, varför vi har två månaders insättningar att investera.

Månaden köp blir i två klassiska investmentbolag med till synes bra aktieportföljer till låga förvaltningskostnader och höga substansrabatter.

Industrivärden har köpts in till portföljen en gång tidigare, ”Lundbergs-förvaltning utan Lundbergs-premie” döpte jag det inlägget till. Nu handlas aktien återigen på en rabatt något över sitt treåriga genomsnitt, 14 procent. Det lär vara en hygglig ingångsnivå för en långsiktig investering på aktiemarknaden.

Därtill fortsätter vi att fylla på i det senaste köpet till portföljen, nämligen Kinnevik, med samma motivering som senast. Man får en defensiv aktieportfölj kryddad med onoterade investeringar i den digitala ekonomin till en ovanligt hög rabatt, för närvarande 18 procent.

Portföljen ser därmed ut enligt följande efter dagens köp:

Fruganportföljen april 19

Både Industrivärden och Kinnevik och varför fenomenet investmentbolag framstår som en attraktiv sparform, särskilt i jämförelse med dyra fonder, är huvudtemat i min bok Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Lycka till med dina investeringar!

Marcus

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Industrivärden eller Kinnevik. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Eastnine ut, Kinnevik in

Det har blivit dags för ett första byte i Fruganportföljen. Vi tar hem vinsten i Eastnine och skickar istället in pengarna i Kinnevik.

Eastnine köptes in till portföljen den 17 maj 2018. Då skrev jag såhär: ”En substansrabatt på 13 procent och ett nyligen påbörjat återköpsprogram lockar i aktien.”

Sedan dess är aktien upp 16,5 procent och därtill har man fått lite utdelning.

Återköpsprogrammet har tuggat på och är säkerligen en bidragande orsak till kursutvecklingen. Substansrabatten har nu så gott som utraderats och uppgår till bara 0,5 procent. Idag är dock sista dagen som Eastnine kör återköpsprogrammet. Eastnine kan säkert fortsätta att leverera som fastighetsbolag men med den högre värdering och avvecklat återköpsprogram passar vi på att ta hem vinsten.

Kinnevik får ersätta Eastnine i portföljen. Vi passar även på att skicka in de utdelningar som hamnat i kassan i aktien. Frågetecken kring ägarbilden och ett ras i Zalando under andra halvåret 2018 drog upp rabatten till ovanligt höga nivåer. Idag uppgår den till drygt 20 procent, enligt www.ibindex.se.

Det betyder att om Kinnevik rabattvärderas även om man bara räknar på de stösta innehaven, Tele2, Millicom och Zalando. Därtill får man en lång rad investeringar inom den digitala ekonomin ”på köpet”; Global Fashion Group, Betterment, Bayport och Babylon för att nämna några av dom.

Portföljen efter förändringen:

Skärmklipp

Och avkastningen sedan start:

avk

Lycka till med dina investeringar och trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Eastnine eller Kinnevik. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

 

Fruganportföljen: Tecknar Teqnion

Fruganportföljens drag denna månad blir att teckna aktier i Teqnion. Ett litet och tillsynes välskött bolag som går till börsen på vad som framstår som en attraktiv värdering.

Teqnion är en liten industrihandelskoncern, lite som ett Indutrade i mini-format. Affärsmodellen går ut på att förvärva små bolag. Som de själva uttrycker det:

”Teqnion investerar i välskötta bolag med verifierad intjäningsförmåga, positiva kassaflöden och god framtidspotential och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.”

Teqnion strävar efter att köpa bolag på multiplar under P/E 5. Om det görs framgångsrikt finns goda möjligheter att skapa stora aktieägarvärden.

I samband med noteringen lämnar bolaget en prognos för innevarande år. Där räknar man med en omsättning på 532 Msek och ett EBITDA-resultat på 66 Msek.

Aktier tecknas på 26 kronor, vilket motsvarar en värdering av Teqnion på 339 Msek (pre-money). Lägger vi till nettoskulden på 38 Msek får vi ett bolagsvärde på 377 Msek. Multiplarna på EV/Sales 0,7x och EV/EBITDA 6x.

teqnion

I ägarlistan finns bland annat investmentbolaget Spiltan och bland de som åtar sig att teckna återfinns ytterligare ett investmentbolag i form av Creades.

Den fina ägarlistan och välrenommerade teckningsåtagare tillsammans med en attraktiv värdering gör att vi tecknar minimi-posten i Fruganportföljen. Återstår att se om portföljen får någon tilldelning, om inte kommer ett nytt inlägg för mars månads köp.

Du som är intresserad av bolaget, läs gärna vidare i prospektet som man hittar tex här. Eller varför inte lyssna in intervjun med bolagets VD i Börspodden (andra halvan av avsnittet).

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Teqnion, men har för avsikt att teckna aktier i samband med noteringen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Återigen ökning i tillväxtaktien

Februari månads köp (jag vet, det råkade bli den första mars) blir en repris av förra månadens köp, nämligen DevPort.

Sedan förra månaden har konsultbolaget hunnit släppa sin bokslutskommuniké som visade på en fortsatt hög organisk tillväxt om 30 procent och en lönsamhet runt 9 procent.

Bolaget har tidigare haft som mål att omsätta en halv miljard kronor, vilket nu i princip har uppnåtts. I bokslutskommunikén uppdaterades målet till att man ska omsätta en miljard kronor med en EBITA-marginal på 8-10 procent inom 3-5 år.

DevPort har en god historik i att uppfylla uppsatta mål. Med över 500 sysselsatta konsulter redan idag och fortsatt tillväxt under året räknar jag faktiskt med en omsättning på 600 miljoner kronor redan i år.

Med en miljard i omsättning och god marginal bör DevPort kunna värderas på en miljard kronor. Det skulle innebära en kurs på 100 kronor, det vill säga 200 procent över dagens värdering.

Det är några år dit och självklart är det ingen riskfri kalkyl. En hygglig konjunktur lär vara viktigt då bolaget till stor del är verksamt inom fordonsindustrin.

En annan viktig aspekt är att en viss utspädning i aktien lär ske vid förvärv. Det senaste förvrävet av ADIGA ökade antalet sysselsatta med ca 20 procent, men spädde faktiskt bara ut befintliga aktieägare med 2,5 procent eftersom resten finansierades med egna medel.

Med skuldfri balansräkning ser jag god möjlighet för DevPort att skuldfinansiera förvärv för att på så sätt växa koncernen rejält och samtidigt hålla nere utspädningen av befintliga aktieägare.

Förhållandet mellan risk och avkastningspotential känns riktigt bra och DevPort köps till portföljen för tredje gången.

fruganportföljen Feb 2019

Portföljen har gått mycket bra på ett år.

fruganportföljen feb 2019 avkastning

Mycket av den goda utväxlingen kan tillskrivas Awardit, som för övrigt lämnade en riktigt fin rapport i veckan som gick. Den visade att allting går åt rätt håll för poänginlösenbolaget som nu är störst i Norra Europa i sin nisch. Imponerande!

Trevlig helg och lycka till med dina investeringar!

Bästa hälsningar,

/Marcus

Disclaimer: Jag äger själv aktier i DevPort, utöver de aktier som finns i min frus portfölj. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Ökning i fordonskonsulten

Årets första köp i Fruganportföljen går till ett av portföljens småbolag som sackat efter rejält på börsen de senaste månaderna.

DevPort finns i portföljen sedan tidigare. DevPort är en snabbväxande konsult inom fordonsbranschen. Jag har tidigare skrivit om bolaget när den plockades in i portföljen första gången.

Kombinationen av frågetecken kring fordonsindustrin och att storägaren Sebi Holdings sålt en del av sitt innehav är två tänkbara anledningar till att aktien pressats. Nuvarande kurs på 33 kronor framstår som ett bra tillfälle för en påfyllning.

DevPort har nyligen förvärvat Adiga, vilket adderar omsättning och ökad vinst under 2019.

I den senaste rapporten meddelade DevPort att de finansiella målen kommer att uppnås tidigare än väntat och att nya finansiella mål kan väntas senast i bokslutskommunikén. Denna släpps den 22 februari och de nya målen kan möjligtvis inbringa lite pånyttfödd optimism från aktiemarknaden. Bolaget har även meddelat sin avsikt att undersöka ett byte till börsens huvudlista, vilket även det hade kunnat innebära en positiv injektion för aktien.

I rapporten räknar jag med att DevPort fortsätter sin fina svit sedan börsnotering med en fin resultatutveckling. Tidigare guidning har inte indikerat att någon större inbromsning skulle ligga i korten.

Med förvärvet av Adiga på plats är DevPort en koncern som sysselsätter i runda slängar 500 konsulter och lönsamheten är mycket god. EBITA-marginalen uppgick till 9,3 procent under de första tre kvartalen 2018.

Bolaget är i princip skuldfritt och ett börsvärde på 330 Msek och en antagen vinst för 2018 på 22 Msek betyder ett p/e-tal på 15. Det känns som en attraktiv ingångsnivå för ett skuldfritt bolag med en organisk tillväxt på 35 (!) procent. Därtill kommer Adiga-förvärvet att addera vinst under 2019.

malmros
DevPorts VD Nils Malmros

DevPort blev årets första aktie till Fruganportföljen som därmed ut enligt följande:

frugan jan 2019

Disclaimer: Jag äger själv aktier i DevPort, utöver de aktier som finns i min frus portfölj. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Aktieinvest bjussar på gratis bok!

Den här veckan har du chansen att inkassera ett signerat exemplar av min bok helt gratis!

Nätmäklaren Aktieinvest står för kalaset! Det enda du behöver göra är att registrera ett konto på Aktieinvest med kampanjkoden ”INVESTMENTBOLAG” och göra ett valfritt köp på sidan. Det räcker alltså med ett enda aktieköp eller ett mindre köp i valfri fond. Eller varför inte lägga upp ett månadssparande?

Den signerade boken skickas till dig sista veckan i janauri. Du registrerar dig här via Aktieinvests kampanjsida.

Erbjudandet gäller endast denna vecka så gå in och registrera dig redan nu! Därefter, tipsa grannen, kollegan och sambon om erbjudandet eller sprid gärna länken i sociala medier. Gratis är gott!

Nedan ett samtal om investmentbolag med Aktieinvests trevliga VD Therese Lundstedt.

 

 

 

Fruganportföljen: Investmentbolag avslutar året

December månads köp till Fruganportföljen blev än en gång i min favorit bland investmentbolagen, nämligen Investor. Därtill passar vi på att sammanfatta det första året för Fruganportföljen.

Det blev det fjärde köpet i Investor som därmed utgör 30 procent av portföljen. Med en rejäl riskspridning känns det dock helt okej. Därtill lockar substansrabatten på över 20 procent, den imponerande historiken och den mycket låga förvaltningskostnaden på 0,15 procent.

Fruganportföljen ser därmed ut enligt följande:

frugan innehav dec 18

Här vore det på sin plats att snabbt sammanfatta det första året för Fruganportföljen.

Avkastningen på insatta pengar ligger +2 procent. I årstakt har portföljen avkastat ca 14 procent (eftersom insättningar skett löpande under året med noll kronor som startvärde). Det får ses som klart godkänt ett år då index backat omkring 5 procent (inkl utdelningar).

Den enskilt största bidragsgivaren i överlägsen stil är Awardit. Aktien har haft ett fantastiskt 2018 och blivit en flerfaldigt större koncern tack vare arbetet med att konsolidera sektorn för lojalitetsprogram. Utöver förvärven har man också vuxit organiskt genom att löpande ta nya avtal. Jag ser fortsatt värderingen som attraktiv och jag ser den fortsatt som något av en ”oupptäckt” diamant på börsens småbolagslistor. Fruganportföljen har ökat i aktien successivt under året och ser fram emot ett långsiktigt ägande.

Konsultbolaget DevPort är det bolag som gått näst bäst under året. Att storägaren nyligen avyttrat en del av sitt innehav är en liten plump i caset, men i övrigt känns aktien intressant även inför 2019 med en modest värdering. I övrigt är portföljen tung i investmentbolag som av naturliga skäl rört sig mer indexnära.

fruganp 2018.JPG

Sammanfattningsvis får frugan helt enkelt vara nöjd med det första årets förvaltning i portföljen.

Kul också att flera läsare här på bloggen har visat uppskattning för att följa portföljens utveckling och hämta inspiration till egna investeringar.

Gott nytt år allesammans!

Disclaimer: Jag äger själv aktier i Awardit, Time People Group och DevPort utöver de som finns i min frus portfölj. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Jag gästar Sparpodden – lyssna här

Idag släpptes veckans avsnitt av Nordnets Sparpodden. Jag fick äran att gästa Nordnets investeringscoach Alexander Gustafsson för att snacka om investmentbolag och om mitt boksläpp.

Vilken är min favorit bland investmentbolagen och vilken är Alexanders favorit? Det och mycket annat hann vi diskutera i avsnittet som du hittar på valfri podcast-app eller på Youtube-videon nedan. Hoppas du gillar snacket och kan plocka upp några intressanta insikter!

För dig som är intresserad av att köpa boken finns den på alla välsorterade bokhandlare, exempelvis på Adlibris. Du som vill köpa ett större parti böcker, som exempelvis julklapp till anställda, vänligen kontakta mig så löser vi detta.

Bästa hälsningar

Marcus