Fruganportföljen: Vi köper mer Infracom

I somras fanns möjlighet att köpa Infracom till rabatt genom den spridningsemission bolaget genomförde. Erbjudandet fulltecknades och många småsparare fick via Avanza in aktien för 10,76 kr.

Sedan dess har aktien kommit med en rapport. Denna var en liten besvikelse vad gällde tillväxt och kassaflöden. Aktien står nu i 9,90 kr. Bolaget är dock sig likt i stora drag och värderingen är nu än mer intressant på en kassaflödes-yield om cirka 12 procent. Vi tar tillfället i akt att fylla på innehavet på samma grunder som vid första tillfället. Det inlägget går att läsa här.

En trevlig genomgång av bolaget gjordes av Nicklas Andersson på Avanza i samband med spridningsemissionen. Filmen går att se här:

Fruganportföljen ser därmed ut enligt följande:

portföljen sep

Portföljen har gått okej under året och är upp 26 procent:

fruganportföljen sep avk

Sedan starten i januari 2018 är portföljen upp 43,5 procent, klart bättre än index under samma tidsperiod:

avkastning sedan start

På återhörande och lycka till!

Bästa hälsningar

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Infracom. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Påfyllning i Duroc

Vi fortsätter på samma spår som föregående månad och fyller på i Duroc.

Vi köpte Duroc till portföljen förra månaden och då skrev jag såhär: Fruganportföljen: Duroc in i portföljen .

Idag lämnade bolaget sitt bokslut som var en besvikelse avseende tillväxt och vinst i det fjärde kvartalet. Bolaget poängterar dock att man ställdes mot ovanligt tuffa jämförelsetal. VD andas optimism i sina uttalanden om framtiden och inte minst kring det nyförvärvade Cotting-gruppen som förvärvades i juli.

Aktien är idag ned drygt 10 procent. Att bolaget slopar utdelningen får säkert en del utdelningsjägare att ge upp aktien. Givet de attraktiva förvärv bolaget visat att man kan göra ser jag dock större värde i att bolaget behållar pengarna och återinvesterar dessa.

Med en attraktiv värdering och intressanta långsiktiga utsikter passar vi på att ta månadens insättning och fyller på i Duroc efter dagens kursnedgång.

Fruganportföljen ser därmed ut enligt följande:

fruganportfolio aug

Lycka till med dina investeringar och trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Duroc. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Duroc in i portföljen

Fruganportföljen tar rygg på ett fullblodsproffs på aktiemakrnaden tillika ”self-made” miljardär. Juli månads drag i Fruganportföljen blir ett köp i Duroc.

Duroc förvärvar och utvecklar mindre industri- och handelsbolag och påminner således om ett litet investment- eller riskkapitalbolag. Bolaget är uppdelat i affärsområdena Fiber, Industrihandel och Övrig industri.

Bolagets karaktär ändrades i grunden 2017 när Peter Gyllenhammar AB tog ”bakvägen till börsen” genom att köpa 80 procent av bolagets kapital. Gyllenhammar har en lång och framgånsrik som aktieinvesterare och att rygga hans investeringar i det ”nya Duroc” Duroc framstår som en bra möjlighet.

gyllenhammar
Peter Gyllenhammar

Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor (rullande 12 mån) med 160 miljoner kronor i EBITDA och 95 miljoner kronor i nettoresultat. Nyligen förvärvades fransk-belgiska Cotting-gruppen som adderar ytterligare 750 miljoner kronor i omsättning och 50 miljoner kronor i rörelseresultat. Även om Duroc flaggat för att Cottings resultat kommer att bli lägre i år framstår köpeskillingen på 190 miljoner kronor som mycket attraktiv och ett uppenbart multipelarbitrage. Denna vara kan vi säkert få se mer av framöver vad gäller Durocs förvärv.

Duroc-koncernens marginaler är förvisso låga (EBITDA-marginal omkring 5 procent). Något som däremot minst sagt imponerar är den organiska tillväxten som de senaste kvartalen snittat på nio procent.

Börsvärdet på 1,2 miljarder kronor betyder en värderingen på i runda slängar EV/Sales 0,4x och EV/EBIT 10x. Det känns som ett attraktivt ingångsläge, inte minst med värderingen av större liknande bolag såsom Indutrade, Addtech och Lagercrantz som alla handlas till EV/EBIT runt 15x. Här får man dessutom sitta i samma båt som en rutinerad aktieinvesterare i ett bolag med hög organisk tillväxt.

Fruganportföljens sammansättning är således enligt följande:

fruganportfolio juli 19

Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar och lycka till med inveteringarna!

Bästa hälsningar, (den här gången från Västkusten)

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Duroc. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: ”Infracom ny i portföljen”

Fruganportföljen fick tilldelning av 700 aktier i Infracom. Det blir således juni månads köp till portföljen som nu ser ut enligt följande:

Fruganportföljen juni

Portföljen fortsätter att dra ifrån index något den senaste månaden. Här är utvecklingen sedan start:

utveckling juni 2019

Lycka till med dina investeringar, trevlig sommar och på återhörande!

Bästa hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Infracom. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Tecknar Infracom

Fruganportföljens drag i juni månad blir att teckna aktier i Infracom som gör en spridningsemission med sista ansökningsdag är imorgon den 20 juni.

Infracom är ett bolag jag haft ett öga på sedan dess börsnotering i januari 2018. Bolaget är ett lönsamt tillväxtbolag inom IT-infrastruktur.

infracom logotype

Emissionen görs för att öka likviditeten och att sprida ägarbasen, vilket är ett krav för att kunna ta steget till Nasdaqs huvudlista. Dessutom kommer likviden kunna användas för att Infracom ska kunna fortsätta sin tillväxtresa genom framtida förvärv.

För mer information om bolaget, läs det informationsmemorandum som tagits fram med anledning av emissionen. Här finns även en video där Niklas Andersson på Avanza intervjuar Infracoms VD Bo Kjellberg:

Infracom har ett börsvärde på 330 miljoner kronor. Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten uppgår grovt räknat till cirka 40 miljoner kronor i årstakt. Ställt mot den goda tillväxten och den historiskt stabila lönsamheten framstår det som attraktivt.

infracom.JPG

Vi ser spridningsemissionen som ett tillfälle att plocka in aktien till portföljen och ansöker om 1 000 st aktier. Vid full tilldelning skulle det bli ungefär 11 000 kronor. Om så sker täcks det av månadens insättning (7 000 kr), inkomna utdelningar samt ett par tusenlappar från kreditlinan.

Återstår att se om det blir någon tilldelning och i så fall hur mycket.

Lycka till!

Bästa hälsningar,

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Infracom och avser teckna flera i emissionen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: ”Ett mikrobolag tar plats”

Maj månads köp blir i ett litet bolag med högre risk än brukligt i Fruganportföljen.

Allgon är ett litet bolag som sysslar med industriell radiostryrning. Prosukterna utvecklas och tillverkas av Allgon och säljs globalt till industriella kunder. Under 2018 gjordes ett större förvärv av Tele Radio, vilket tar koncernen till en topp-5-position på den globala marknaden för industriell radiostyrning.

Några siffror i korthet:

  • Omsättning 2018 (proforma): 503 Msek
  • EBITDA-marginal på ca 20 procent
  • Organisk tillväxt för affärsområdet industriell radiostyrning på ca 20 procent

Att bolaget har konjunkturkänsliga kunder såsom gruvbolag är en stor risk, liksom en skuldsättning på ungefär två gånger EBITDA.

Börsvärdet är 459 Msek. Nuvarande värdering innebär en EV/EBITDA på drygt 6, vilket är 48 procent värderingsrabatt mot peers, enligt ABG:s analys. FCF-yielden uppgår till goda 11 procent.

Rapporten för det första kvartalet var mycket starkt och VD skriver i Q1-rapporten att någon avmattning i efterfrågan ännu inte märks av. Uppgången på rapportdagen har nu utraderats i och med den allmänna börsoron.

Mot bakgrund av den låga värderingen, en organisk tillväxt omkring 20 procent får aktien en plats i portföljen. Risken är något högre än de flesta andra aktierna i portföljen, men posten utgör bara fem procent av den totala portföljen och på 6-7 års sikt känns oddsen intressanta, även om resan lär bli slagig.

Här en VD-presentation från denna vecka:

Portföljen ser därmed ut enligt följande:

Skärmklipp

Trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Allgon. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Uppdaterad simulator

Nu har jag uppdaterat investmentbolagssimulatorn med färska siffror.

Med investmentbolagssimulatorn kan du genomlysa din egen investmentbolagsportfölj och få reda på:

  1. Substansrabatt (genomsnitt)
  2. Förvaltningskostnad (genomsnitt)
  3. Riskspridning (sektorfördelning)

Du hittar den uppdaterade filen här:

Investmentbolagssimulatorn 2019 samt under sidan på bloggen som heter just Investmentbolagssimulatorn.

Skärmklipp

Lycka till!

Marcus