Fruganportföljen: ”Ett mikrobolag tar plats”

Maj månads köp blir i ett litet bolag med högre risk än brukligt i Fruganportföljen.

Allgon är ett litet bolag som sysslar med industriell radiostryrning. Prosukterna utvecklas och tillverkas av Allgon och säljs globalt till industriella kunder. Under 2018 gjordes ett större förvärv av Tele Radio, vilket tar koncernen till en topp-5-position på den globala marknaden för industriell radiostyrning.

Några siffror i korthet:

  • Omsättning 2018 (proforma): 503 Msek
  • EBITDA-marginal på ca 20 procent
  • Organisk tillväxt för affärsområdet industriell radiostyrning på ca 20 procent

Att bolaget har konjunkturkänsliga kunder såsom gruvbolag är en stor risk, liksom en skuldsättning på ungefär två gånger EBITDA.

Börsvärdet är 459 Msek. Nuvarande värdering innebär en EV/EBITDA på drygt 6, vilket är 48 procent värderingsrabatt mot peers, enligt ABG:s analys. FCF-yielden uppgår till goda 11 procent.

Rapporten för det första kvartalet var mycket starkt och VD skriver i Q1-rapporten att någon avmattning i efterfrågan ännu inte märks av. Uppgången på rapportdagen har nu utraderats i och med den allmänna börsoron.

Mot bakgrund av den låga värderingen, en organisk tillväxt omkring 20 procent får aktien en plats i portföljen. Risken är något högre än de flesta andra aktierna i portföljen, men posten utgör bara fem procent av den totala portföljen och på 6-7 års sikt känns oddsen intressanta, även om resan lär bli slagig.

Här en VD-presentation från denna vecka:

Portföljen ser därmed ut enligt följande:

Skärmklipp

Trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger aktier i Allgon. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Uppdaterad simulator

Nu har jag uppdaterat investmentbolagssimulatorn med färska siffror.

Med investmentbolagssimulatorn kan du genomlysa din egen investmentbolagsportfölj och få reda på:

  1. Substansrabatt (genomsnitt)
  2. Förvaltningskostnad (genomsnitt)
  3. Riskspridning (sektorfördelning)

Du hittar den uppdaterade filen här:

Investmentbolagssimulatorn 2019 samt under sidan på bloggen som heter just Investmentbolagssimulatorn.

Skärmklipp

Lycka till!

Marcus

 

Föreläsning: ”Det smarta och enkla aktiesparandet – investmentbolag”

Vill du ha inspiration om hur man på ett både enkelt och smart sätt sparar i aktier?

Jag tänkte passa på att slå ett slag för min föreläsning. Temat är detsamma som boken, det vill säga inspiration för ett enkelt och smart aktiesparande genom investmentbolag. Ett utmärkt alternativ för den som söker ett billigare och smartare alternativ än bankens rekommenderade aktiefonder.

Sedan jag släppte boken i höstas har jag också kört min föreläsning vid ett flertal tillfällen. Igår kväll besökte jag Aktiespararna i Stockholm Vasa. Jag har även föreläst vid flera tillfällen i Stockholm samt i Helsingfors, Växjö, Nyköping, Västerås m.fl.

Det har varit uteslutande trevliga tillställningar med mycket frågor från publiken. Välkommen med förfrågan för ditt företag, din förening (Aktiespararna?) eller annan grupp som är intresserade av en föreläsning som kan inspirera till ett smart aktiesparande.

Här nedan en liten teaser där jag freestylar på temat investmentbolag i tio minuter:

 

Önskar er alla en riktigt trevlig Kristi Himmelfärds-ledighet!

Bästa hälsingar,

Marcus

 

Fruganportföljen: MedCap adderas

Vi slår till med ett extraköp i Fruganportföljen genom att nyttja Avanzas belåning till 0 procent ränta och köper MedCap.

Att låna pengar för aktieköp är nog någonting som passar långt ifrån alla. Mycket finns att skriva och tycka om det fenomenet, men det ska jag inte göra den här gången. Jag tycker dock att möjligheten att låna till nollränta och köpa aktier med relativt låg risk, goda kassaflöden och så vidare, framstår som mer attraktivt än att exempelvis öka risken genom att köpa aktier i bolag med exceptionellt hög risk.

Vi nyttjar nollräntan och plockar in MedCap, som investerar i och utvecklar små nordiska medicinteknikbolag. Bolaget verkar i de två affärsområdena Medicinteknik och Specialistläkemedel.

medcap medtech

Caset i korthet:

  • Kraftigt växande omsättning och vinst
  • Rimlig värdering
  • Stark ägarbild

Bolagets senaste rapport visade på en omsättning som ökade med 9 procent i årstakt och ett EBITDA-resultat som ökade med hela 84 procent.

Nordea Markets estimerar en omsättning på 771 miljoner kronor i år och ett EBITDA på 154 miljoner kronor. Det innebär en värdering på P/S 2,1 och EV/EBITDA på 10,7. Det framstår kanske inte som något uppenbart fynd, men ändå attraktivt ställt mot bolagets potential. Bolagets finansiella målsättning sattes 2018 och innebär att man vill öka EBITDA med 15 procent per år och nå en omsättning på 1,5 miljarder kronor till år 2022-2023.

Vad gäller ägarbilden är detta ett bolag med riktigt bra huvudägare i form av Bengt Julander och investmentbolaget Bure Equity. Därtill har VD Karl Tobieson drygt 5 procent av bolaget och han har därmed starka incitament att skapa aktieägarvärde. En kul detalj när det kommer till personerna i bolaget är att Anders Hansen, författaren bakom bland annat boken Hjärnstark och Skärmhjärnan sitter i bolagets styrelse. Jag kan för övrigt passa på att rekommendera båda dessa båda böcker som är lättlästa, lärorika och motiverande.

hansen.jpg
Anders Hansen i MedCaps styrelse

Så länge MedCap kan generera en positiv avkastning på fem års sikt blir det ett positivt bidrag till portföljens avkastning eftersom låneräntan är noll procent. Om det är ett smart drag eller inte får framtiden utvisa.

Portföljen ser därmed ut enligt följande:

MedCap ny i portföljen

Lycka till och på återhörande med ett nytt ordinarie månadsköp om ett par veckor.

Disclaimer: Jag äger aktier i MedCap. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: ”Påfyllning i klassiska investmentbolag”

Fruganportföljens drag för april månad blir påfyllning i två klassiska investmentbolag, Industrivärden och Kinnevik.

Det har blivit dags för ett något försenat köp avseende april månad i Fruganportföljen, Dessutom uteblev tilldelning i Teqnion i mars, varför vi har två månaders insättningar att investera.

Månaden köp blir i två klassiska investmentbolag med till synes bra aktieportföljer till låga förvaltningskostnader och höga substansrabatter.

Industrivärden har köpts in till portföljen en gång tidigare, ”Lundbergs-förvaltning utan Lundbergs-premie” döpte jag det inlägget till. Nu handlas aktien återigen på en rabatt något över sitt treåriga genomsnitt, 14 procent. Det lär vara en hygglig ingångsnivå för en långsiktig investering på aktiemarknaden.

Därtill fortsätter vi att fylla på i det senaste köpet till portföljen, nämligen Kinnevik, med samma motivering som senast. Man får en defensiv aktieportfölj kryddad med onoterade investeringar i den digitala ekonomin till en ovanligt hög rabatt, för närvarande 18 procent.

Portföljen ser därmed ut enligt följande efter dagens köp:

Fruganportföljen april 19

Både Industrivärden och Kinnevik och varför fenomenet investmentbolag framstår som en attraktiv sparform, särskilt i jämförelse med dyra fonder, är huvudtemat i min bok Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Lycka till med dina investeringar!

Marcus

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Industrivärden eller Kinnevik. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

Fruganportföljen: Eastnine ut, Kinnevik in

Det har blivit dags för ett första byte i Fruganportföljen. Vi tar hem vinsten i Eastnine och skickar istället in pengarna i Kinnevik.

Eastnine köptes in till portföljen den 17 maj 2018. Då skrev jag såhär: ”En substansrabatt på 13 procent och ett nyligen påbörjat återköpsprogram lockar i aktien.”

Sedan dess är aktien upp 16,5 procent och därtill har man fått lite utdelning.

Återköpsprogrammet har tuggat på och är säkerligen en bidragande orsak till kursutvecklingen. Substansrabatten har nu så gott som utraderats och uppgår till bara 0,5 procent. Idag är dock sista dagen som Eastnine kör återköpsprogrammet. Eastnine kan säkert fortsätta att leverera som fastighetsbolag men med den högre värdering och avvecklat återköpsprogram passar vi på att ta hem vinsten.

Kinnevik får ersätta Eastnine i portföljen. Vi passar även på att skicka in de utdelningar som hamnat i kassan i aktien. Frågetecken kring ägarbilden och ett ras i Zalando under andra halvåret 2018 drog upp rabatten till ovanligt höga nivåer. Idag uppgår den till drygt 20 procent, enligt www.ibindex.se.

Det betyder att om Kinnevik rabattvärderas även om man bara räknar på de stösta innehaven, Tele2, Millicom och Zalando. Därtill får man en lång rad investeringar inom den digitala ekonomin ”på köpet”; Global Fashion Group, Betterment, Bayport och Babylon för att nämna några av dom.

Portföljen efter förändringen:

Skärmklipp

Och avkastningen sedan start:

avk

Lycka till med dina investeringar och trevlig helg!

Marcus

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Eastnine eller Kinnevik. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.

 

Fruganportföljen: Tecknar Teqnion

Fruganportföljens drag denna månad blir att teckna aktier i Teqnion. Ett litet och tillsynes välskött bolag som går till börsen på vad som framstår som en attraktiv värdering.

Teqnion är en liten industrihandelskoncern, lite som ett Indutrade i mini-format. Affärsmodellen går ut på att förvärva små bolag. Som de själva uttrycker det:

”Teqnion investerar i välskötta bolag med verifierad intjäningsförmåga, positiva kassaflöden och god framtidspotential och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.”

Teqnion strävar efter att köpa bolag på multiplar under P/E 5. Om det görs framgångsrikt finns goda möjligheter att skapa stora aktieägarvärden.

I samband med noteringen lämnar bolaget en prognos för innevarande år. Där räknar man med en omsättning på 532 Msek och ett EBITDA-resultat på 66 Msek.

Aktier tecknas på 26 kronor, vilket motsvarar en värdering av Teqnion på 339 Msek (pre-money). Lägger vi till nettoskulden på 38 Msek får vi ett bolagsvärde på 377 Msek. Multiplarna på EV/Sales 0,7x och EV/EBITDA 6x.

teqnion

I ägarlistan finns bland annat investmentbolaget Spiltan och bland de som åtar sig att teckna återfinns ytterligare ett investmentbolag i form av Creades.

Den fina ägarlistan och välrenommerade teckningsåtagare tillsammans med en attraktiv värdering gör att vi tecknar minimi-posten i Fruganportföljen. Återstår att se om portföljen får någon tilldelning, om inte kommer ett nytt inlägg för mars månads köp.

Du som är intresserad av bolaget, läs gärna vidare i prospektet som man hittar tex här. Eller varför inte lyssna in intervjun med bolagets VD i Börspodden (andra halvan av avsnittet).

Disclaimer: Jag äger inga aktier i Teqnion, men har för avsikt att teckna aktier i samband med noteringen. Texten är avsedd att ge inspiration och nya idéer för läsaren, men utgör inte investeringsrådgivning. Alla köp av aktier eller andra investeringar sker alltid på eget ansvar och ska baseras på din egen analys.