Fruganportföljen: Stockpicking – ”Köpa billiga kassaflöden”

I det senaste inlägget gick vi igenom hur portföljstrategin utformats. Låt oss raskt hoppa vidare till hur jag kommer att resonera när det gäller att välja aktier.

Min utgångspunkt i Fruganportföljen blir att köpa bolag med följande karakteristika:

  • Kassaflöden – Bolag med stabila, gärna växande och lågt värderade kassaflöden. Att värdera framtida kassaflöden är den vanligaste utgånspunkten i professionell aktieanalys och utgör i min mening den enda rimliga utgångspunkten när man ska investera i en tillgång som ska ge avkastning.
  • Utdelning – Bolagets kassaflöde får gärna delvis används till utdelningar, men om bolag med goda tillväxtutsikter istället investerar i tillväxt är det naturligtvis en mer rationell väg att gå. Jag ser dock gärna att man på några års sikt kan se att bolaget kan bli en god utdelare. Det tenderar att ge en kudde vid börsnedgång och höga utdelningar brukar dessutom uppskattas av det stora kollektivet av utdelningsjägare på aktiemarknaden.
  • Värdering – För att hålla nere risken i portföljen kommer lågt värderade bolag med nedtonade förväntningar att premieras i portföljen framför hajpade tillväxtaktier med skyhöga värderingar och förväntningar. I den senare typen är fallhöjden stor om något går snett och det har vi inte råd med om vi ska lyckas leverera 9% per år. Vinst, försäljning, men framförallt kassaflöden ska vara rimligt värderade givet tillväxtförutsättningar och framtidsutsikter.
  • Tillväxtförutsättningar – Ett bolags tillväxtförutsättningar är alltid intressant. Inte minst om bolaget är exponerat mot någon form av strukturell tillväxt. Några exempel är att antalet cancerpatienter i världen ökar, vilket gynnar Elekta och Raysearch. Vi har en åldrande befolkning, vilket gynnar exempelvis Handicare. Vi föder barn allt senare vilket gynnar Vitrolife, och så vidare. Ett bolag med goda strukturella förutsättningar förtjänar ofta en viss värderingspremie. Kriteriet ställs därför något på tvären mot kriteriet att köpa lågt värderade bolag. Här handlar det alltid om en avvägning mellan tillväxtförutsättningar och värdering för varje potentiell investering.
pengarrullarin
Fokus på kassaflöden i Fruganportföljen och att ”pengar rullar in som de ska”

En strategi för stockpicking är högst individuell. Viktigast är att man hittar en strategi som man själv känner sig trygg och bekväm med och att man är konsekvent över tid. Är man inte konsekvent kan det vara lätt hänt att man skenar iväg mentalt i bra tider och börjar öka risken. Det kan vara förödande eftersom det ofta är då risken för bakslag är som störst. Jag tror att du kommer att känna igen dig hyfsat i mina urvalskriterier i takt med att jag presenterar nya bolag till Fruganportföljen.

Sammanfattningsvis, för att lyckas leverera en avkastning på 9% per år är målet att investera i bolag med stabila och växande kassaflöden. Investeringsprofilen kommer att innebära en relativt låg risk för att gälla aktier, som ju per definition ska betraktas som hög risk.

Nu är det färdigt med uppsnack och förberedelser. Nästa inlägg för Fruganportföljen kommer således när det blivit dags att presentera januari månads inköp till aktieportföljen.

Återigen, tipsa gärna någon i din närhet att prenumerera på bloggen.

Hänger du med på resan från noll till miljonen? Hur tänker du kring ”stockpicking”?

Rationalisten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s